Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Θεραπευτών MSE Snoezelen

Επιτυχημένη διεξαγωγή σεμιναρίου Snoezelen από την Rehabcare

Η εταιρεία Rehabcare πραγματοποίησε με επιτυχία ένα σημαντικό σεμινάριο Snoezelen στην Αθήνα. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, με πολλούς συμμετέχοντες να δηλώνουν ενθουσιασμό και ικανοποίηση για την ποιότητα του σεμιναρίου και την χρησιμότητα των γνώσεων που αποκόμισαν.

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Θεραπευτών MSE- Snoezelen

Στην εκπαίδευση για MSE-SNOEZELEN, οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τόσο στη θεωρητική βάση όσο και στην πρακτική του Snoezelen.

Το πρόγραμμα διδάσκεται από πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του International Snoezelen Association- Multi Sensory Environment (ISNA –MSE). Με την εκπλήρωση και των τεσσάρων διδακτικών ενοτήτων οι θεραπευτές λαμβάνουνεγκεκριμένη πιστοποίηση από τον ISNA-MSE, τον επίσημο οργανισμός που δημιουργήθηκε για την εξέλιξη και την εκπαίδευση στο Snoezelen (www.isna-mse.org).

Στην σελίδα μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα προσεχώς σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.